Pleinschoonmaak 22 juni

22 juni staat er weer een grote schoonmaak van het binnenplein op de agenda! De putten zijn al leeggehaald, dus we hoeven alleen nog maar het onkruid te verwijderen. Op die manier kunnen we het plein en de paden netjes en begaanbaar houden en zorgen we ervoor dat het regenwater goed afgevoerd kan worden. Omdat dit terrein gezamenlijk eigendom is, rekenen we op de hulp van alle bewoners. Vele handen maken licht werk!

We beginnen om 19.00 uur en om pakweg 19.30 uur staat er dan koffie/thee met wat lekkers klaar. Het kost je maximaal een half uurtje. Neem aub wel zelf het benodigde tuingereedschap mee!Mocht je niet in de gelegenheid zijn om te helpen, dan wordt je vriendelijk verzocht om vóór die tijd je eigen stukje grond aan de pleinzijde en poortzijde schoon en onkruidvrij te maken.

ALV 2021 uitgesteld

Normaliter zouden we als bestuur rond deze tijd bezig zijn met het voorbereiden van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV). We hebben echter besloten deze uit te stellen i.v.m. het Corona virus.

Een digitale ALV vergadering zou een alternatief kunnen zijn, maar we denken dat we hiermee ongewild bepaalde bewoners uitsluiten. Om die reden prefereren we een reguliere ALV. We hopen op jullie begrip hiervoor.
Zodra het weer mogelijk is zal de ALV alsnog plaatsvinden. De RIVM regels zullen hierbij als leidraad dienen.

Mocht je vragen hebben die niet tot de ALV kunnen wachten, neem dan contact met het bestuur op!

Beste wensen 2021!

2020 was door Corona nogal een ongewoon jaar, zo ook voor de Woonboot. We hebben activiteiten als de Zomerbarbecue en de recente plein schoonmaak moeten annuleren. Maar gelukkig hebben we ook een aantal doelstellingen wél kunnen realiseren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de gezamenlijke verlichting op de binnenpleinen.

Vanzelfsprekend gaan we ook voor 2021 weer plannen maken. Deze zullen we met zijn allen bespreken in de jaarlijkse ALV, welke medio Februari/Maart zal plaatsvinden. De precieze datum volgt nog afhankelijk van de dan geldende Corona maatregelen.

Alvast een fijne jaarwisseling en tot ziens in 2021!

KattenbroekSamen

Eind november is de eerste Nieuwsbrief van KattenbroekSamen verstuurd met daarin berichten van bewoners, organisaties en gemeente. Zie hieronder.

KattenbroekSamen is een digitaal platform als onderdeel van de coöperatie Gebiedonline, met als doel om de maatschappelijke initiatieven in de wijk Kattenbroek te versterken. Dit kan door bewoners te informeren, maar ook door bewoners en organisaties zelf de gelegenheid te bieden om eigen activiteiten aan te kondigen. De nadruk ligt daarbij op de actualiteit over welzijn, gezondheid, zorg, sport, cultuur en duurzaamheid. bewoners, voor bewoners en door bewoners.

Wil jij ook op de hoogte blijven, meld je dan gratis aan via deze link KattenbroekSamen/nieuwsbrief.

Wanneer jij enthousiast bent, kun je deze email ook doorsturen naar jouw buren of iemand anders in Kattenbroek.

Voor vragen kan je bij mij terecht,

Verlichting binnenpleinen

We zijn begonnen met de montage van energiezuinige LED verlichting (6 watt) op de 2 ronde binnenpleinen en het grote binnenplein.

Per rond binnenplein 1 lamp en op het grote binnenplein komen 2 lampen te hangen. Deze worden allemaal op de kopse kant van de schuren gemonteerd en aangesloten op het stroomnet van de eigenaar van de betreffende schuur. De Kopersvereniging zal het energieverbruik jaarlijks medio oktober vergoeden. Dank aan de betreffende bewoners voor hun medewerking!

Op het kleine binnenplein aan de rechterkant is de lamp al operationeel. Zie foto hieronder. Deze gaat vanzelf aan als het donker wordt en weer uit als het licht wordt. Zoals gezegd betreft het een 6 watt LED lamp dus het stroomverbruik op jaarbasis is zeer beperkt

Pleinschoonmaak 15 oktober GECANCELD

Naar aanleiding van de aanvullende Covid maatregelen van 13 oktober, moeten we de pleinschoonmaak wederom cancelen.

Deze gaat 15 oktober dus NIET door. We gaan hem ook niet meer verzetten, dus de eerstvolgende pleinschoonmaak zal in het voorjaar van 2021 plaats gaan vinden.

Om er voor te zorgen dat onkruid niet onbeperkt kan gaan woekeren wordt iedereen vriendelijk (maar toch dringend) verzocht zijn eigen stukje alsnog schoon te maken.
Veel bewoners hebben dat al gedaan, dus als ook de anderen dat nog even doen houden we het binnenterrein -ondanks Covid- schoon!

Helaas geen zomerbbq!

Het zal waarschijnlijk niet als een verrassing komen, maar we hebben besloten dit jaar geen Gangboord Zomerbarbecue te organiseren.Het weer is goed en het enthousiasme is er, maar helaas gooit Corona roet in het eten.
Hopelijk kunnen we volgend jaar wel weer zonder problemen van een gezellige en lekkere barbecue genieten!
PS: Als je wilt mijmeren hoe het vorig jaar ook alweer was, zie de foto’s op https://www.kvwoonboot.nl/fotos/ 😉

Fietsroute

In het Ontwerpbesluit is het voornemen beschreven voor het fietsplan rond de Oostkant van het Gangboord.

Enkele URL’s met de uitleg:
Staatscourant, zoals de brief die is gestuurd aan de bewoners die hier direct mee te maken krijgen.
Ruimtelijke plan, PDF waarin het hele plan is beschreven. Bijzondere is wel de tegenspraak die in de recreatieve route zit, en de noodzaak van de fietsverbinding, die nodig is voor ontsluiting Calveen.
Zienswijze. Plek om jouw zienswijze in te dienen, Omdenken maar, geen oude koeien maar constructieve ideeën. Let wel inloggen met DigID.

ALV 2020

alv

Donderdag 5 maart vindt om 20.00 uur de jaarlijkse algemene ledenvergadering weer plaats. Hier kijken we terug op de activiteiten en financiën van 2019. Ook wordt er vooruit gekeken naar 2020.

De uitnodigingen zijn samen met de agenda en de notulen van de vorige ALV al per mail verstuurd! Mocht je deze niet hebben ontvangen laat het dan even weten met een mailtje naar .

Tot donderdag 5 maart!

Vriendelijke groeten,
Het bestuur van de Woonboot