Maandelijks archief: maart 2013

Kandidaatstelling bestuur

Zoals u wellicht gelezen heeft in de agenda van de Algemene Ledenvergadering van 30 januari zijn er verschillende vacatures voor het bestuur van de Kopersvereniging.

Wij zijn verheugd te kunnen berichten dat 5 enthousiaste bewoners zich beschikbaar hebben gesteld voor het bestuur. Hieronder stellen zij zich kort aan u voor:


Ik ben Sander van der Meijs.

Samen met Wieneke en onze dochter van 5 en zoon van bijna een jaar wonen wij op nummer 126. Wij wonen al bijna zeven jaar met veel plezier aan de Gangboord, waarbij het gemeenschappelijke plein en het contact met de buurt een belangrijke rol spelen.

Graag stel ik mij dan ook verkiesbaar als voorzitter van de Woonboot om hieraan bij te dragen.


Ik ben Frank Poell, woon sinds 3 jaar aan de Gangboord 62 en wil graag als algemeen bestuurslid binnen kopers vereniging de Woonboot aan de slag.

De afgelopen jaren heeft de kopers vereniging op diverse fronten haar meerwaarde bewezen. Wat betreft onderhoud, het beantwoorden van vragen, maar ook wat betreft het organiseren van allerlei activiteiten. De moeite waard dus om dit werk voort te zetten en daar wil ik mijn steentje aan bijdragen!


Mijn naam is Marja Zwiggelaar.

Ik stel mij beschikbaar als algemeen bestuurslid van de kopersvereniging. Wij wonen al bijna 20 jaar op Gangboord 134 en hebben 2 zonen in de leeftijd van 15 en 18 jaar.

Omdat we allemaal mede-eigenaar zijn van het binnenplein zijn we dus ook met z’n allen aansprakelijk als er iets zou gebeuren. Daarom vind ik het belangrijk dat er een gezamenlijk bestuur is dat zich primair bezig houdt met het onderhoud van de gezamenlijke grond zodat problemen voorkomen kunnen worden.


Wij zijn Reinier van der Starre en Ellen Hornman. We wonen nu ruim een jaar op Gangboord 160. Het afgelopen jaar is ons hier goed bevallen. We vinden het belangrijk dat de buurt gezellig en goed onderhouden is. Om hieraan bij te dragen willen wij ons graag inzetten voor de kopersvereniging.

Reinier van der Starre stelt zich bij deze verkiesbaar  als algemeen bestuurslid van het bestuur van de kopersvereniging. Ellen zal Reinier hierin ondersteunen.


Mijn naam is Wytske Flikkema en ik woon bijna 5 jaar samen met Maarten op Gangboord 156.

Ik vind het belangrijk dat we in de buurt goed met elkaar kunnen omgaan en ons gezamenlijk inzetten voor het onderhoud in en rond het Gangboord. Daarom stel ik mij verkiesbaar als algemeen bestuurslid van de kopersvereniging.


Wat vragen wij van u als lid van de kopersvereniging?

Het zittend bestuur wil deze personen graag benoemen. Nu willen wij u in de gelegenheid stellen om hierop te reageren.

Met vriendelijke groeten,

Fred van Dam nr. 132, (penningmeester) en Corrie Groot nr. 84, (secretaris)