Update inzake de bomenoverlast walzijde

boomInmiddels heeft de gemeente een zevental bomen geïdentificeerd en op de lijst gezet om verwijderd te worden. Hiermee gaat de overlast voor een groot deel opgelost worden! De procedure voor het kappen is inmiddels in gang gezet. Nadat deze succesvol is doorlopen zal de gemeente deze bomen verwijderen. Op deze plekken zullen geen nieuwe bomen worden terug geplaatst.