Gangboord van boven

Op 72 meter is deze foto gemaakt, leuk om dit eens vanuit een andere hoek te zien. Met onderin de vier Vuurtoren woningen en de andere Gangboord-zijde het Franjerif.