ALV 2021 uitgesteld

Normaliter zouden we als bestuur rond deze tijd bezig zijn met het voorbereiden van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV). We hebben echter besloten deze uit te stellen i.v.m. het Corona virus.

Een digitale ALV vergadering zou een alternatief kunnen zijn, maar we denken dat we hiermee ongewild bepaalde bewoners uitsluiten. Om die reden prefereren we een reguliere ALV. We hopen op jullie begrip hiervoor.
Zodra het weer mogelijk is zal de ALV alsnog plaatsvinden. De RIVM regels zullen hierbij als leidraad dienen.

Mocht je vragen hebben die niet tot de ALV kunnen wachten, neem dan contact met het bestuur op!