Bestuur

Het bestuur van de Kopersvereniging

Het bestuur van de Kopersvereniging houdt zich bezig met allerlei zaken die zich aan de binnenkant van de woonboot bevinden, maar besteed ook aandacht aan veiligheid (verkeer, inbraakpreventie, enz). Het bestuur helpt bij plannen en ideeën van bewoners ter vergroting van de veiligheid (inbraakwerende maatregelen) en leefbaarheid rondom de Woonboot. Het kan gaan om de riolering (bij hevige regenval zijn er soms problemen met het doorstromen van huisafvalwater).

Verder houdt het bestuur zich bezig met verkeer (snelheidsbeperking, uitritten vanaf het binnenterrein) en met parkeerproblemen rondom De Woonboot. Een ander aandachtspunt is het collectief schoonhouden en onderhouden van het binnenterrein. Dit doen wij middels het organiseren van 2 jaarlijkse schoonmaakavonden. We letten een beetje op huisvuil en grofvuil. Als iedere bewoner meedenkt en meedoet met het bestuur wordt het wonen en leven in en rondom De Woonboot er aangenamer op. U wordt van harte uitgenodigd om te reageren of om te helpen. U kunt altijd contact opnemen met een van de bestuursleden.


Feestcommissie

De feestcommissie heeft als doel, zoals de naam al zegt het organiseren van feesten en andere gezellige activiteiten, om de woonsfeer onder de woonboot bewoners gezellig te houden, en zo ook de sociale contacten te onderhouden.

Wegens een tekort aan feestcommissiehandjes wordt de feestcommissie op dit moment waargenomen door het bestuur. De hoofdactiviteit zal bestaan uit de jaarlijkse barbecue halverwege het jaar. Andere activiteiten zoals paaseieren zoeken en Sinterklaas staan geparkeerd en zullen alleen doorgaan als dit actief vanuit de bewoners wordt gevraagd. In dat kader zijn we ook nog steeds op zoek naar bewoners die willen helpen in het organiseren van leuke activiteiten. Voel jij je geroepen? Neem dan even contact op met Reinier (nummer 160) of Marja (nummer 134).


Kascommissie

Uw financiële bijdrage
De ALV van februari 2018 heeft de contributie per huis vastgesteld op € 10,00 voor de kopersvereniging en € 12,50 voor het onderhoudsfonds van ons gemeenschappelijk bezit. Het is een klein bedrag voor een groot goed. Wij hopen dat iedereen de bijdrage voldoet op banknummer NL 28 SNSB 0871.3205.84 t.n.v. De Woonboot.

Buurtbudget 
Het is niet onverstandig nu al na te denken of er een aanvraag gedaan kan worden in het kader van het buurtbudget voor de wijk kattenbroek voor het komende kalenderjaar. Goede plannen die door iedereen worden gedragen maken een grote kans gehonoreerd te worden. Dus dien uw plan in. Wie weet heeft u een leuk plan voor een jeu de boule baan, een basketbalnet voor de jongelui, een bankje langs het water, bomen of planten, enz.