Wie = Wie

Als nieuwe bewoner ken je vaak je buren, meestal van gezicht. Maar de mensen van vier, vijf huizen verder, zo ver ….. Door een kopersvereniging ontmoet je ook ander mensen, je beleeft dingen samen en het geeft een ander licht op je omgeving. De Woonboot is jong en dynamisch.

Het bestuur van de kopersvereniging bestaat uit:

Jan Piet (96) voorzitter
Ab Hazeleger (126) penningmeester
Khalid Toufik (164) secretaris of lid (nog te bepalen)
Daniël van de Knaap (130) secretaris of lid (nog te bepalen)