Nieuwe bewoner

Namens de bewoners van de woonboot heten wij u van harte welkom. Sinds 1993 is er een kopersvereniging (in feite een vereniging van eigenaren). Vanwege de in elke koopakte genoemde ‘mandeligheid’ is er een onderhoudsfonds opgericht, dat wordt beheerd door de kopersvereniging.

In dat kader heeft het bestuur van de kopersvereniging een introductiemap samengesteld met daarin alle relevante informatie voor nieuwe bewoners van het Gangboord.

In dit document ‘Het Kompas’ kunt u o.a. zien wie er allemaal in het bestuur zitten, waar zij wonen en wat zij doen. Ook kunt er bijvoorbeeld de huisregels in terugvinden.

Wij verzoeken u dan ook om deze informatie op uw gemak door te lezen.
Eén van de bestuursleden zal op korte termijn een afspraak maken om een en ander met u door te nemen waarbij ook eventuele vragen beantwoord kunnen worden.

Alvast bedankt en veel woonplezier in de Woonboot aan het Gangboord!

Bestuur van de kopersvereniging

Druk hier voor Het Kompas